foto1
สัญลักษณ์ สีสัน ศิลปากร
foto1
เขียวเวอร์ริเดียน สีแห่งความหมาย "มหาวิทยาลัยศิลปากร"
foto1
กลิ่นจัน หอมรัญจวน ชวนคิดถึง "ศิลปากร"
foto1
"ศิษย์เก่าศิลปากร"
foto1
รำลึกถึง "ศิลปยืนยาว ชีวิตสั้น"

 

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 รองอธิการบดีวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีผศ.จอมภัค คลังระหัด และรองผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ อาจารย์กิตติ พร้อมทีมงานสำนักงานวิทยาเขตฯจัดทำ”ตู้ปันน้ำใจ”โดยติดตั้งที่บริเวนประตูทางเข้าออกด้านหลังได้รับความสนใจจากผู้อาศัยอยู่ในชุมชนละแวกนั้นเป็นอย่างดี

Read more ...

 

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเงินช่วยเหลือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เงินสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้จาก
โครงการจัดสร้างพระพิฆเนศวร : เทพแห่งศิลปะวิทยากร รุ่นเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ จัดโดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ร่วมกับสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดยมี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ไทวัฒนกุล ประติมากร ร่วมด้วย ณ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช

 

 

 

วันที่ 12 พ.ค. 2563 ทางชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้นำอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมามอบให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ทางบ้านมีปัญหาและไม่สามารถเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 3

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น ที่ได้กรุณามอบเงินจำนวน 2,000 บาทและได้ทำอาหารมาร่วมแจก รวมทั้งเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ที่ช่วยจัดของเพื่อมอบให้กับนักศึกษามา ณ ที่นี้ด้วย

Read more ...

เสาร์ที่ 23 พฤษภาคมนี้ เตรียมรับชม  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อชาวไทยต้านภัยโควิด ผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊ค Silpakorn University ตั้งแต่เวลา 15:00-18:00 น.

จัดโดย งานสื่อสารองค์กร , ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะดุริยางคศาสตร์ และ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

งานนี้เรารวบรวมนักร้องศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และเพื่อนพ้องน้องพี่นักดนตรี มาแสดงดนตรีเพราะๆให้ทุกคนได้ฟัง สลับคลิปเพลงเพราะๆจากศิลปินศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง อาทิ แก้ม วิชญาณี , Scrubb , Slot Machine , The Pakinson , ดีเจฟางข้าว , กิ่ง เหมือนแพร และ ไม้หมอน The Voice

แล้วมาเจอกันให้หายคิดถึงนะคะ

 

 

 

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศเชิญชวนคณาจารย์ ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไปที่มีกำลังหรือทุนทรัพย์ ร่วมบริจาคเงิน หรือ บริจาคสิ่งของอาทิ มาม่า โจ๊กซอง อาหารกระป๋อง นมกล่อง น้ำดื่ม ขนมปังกล่อง หรือ บริจาคเงินสด เพื่อจัดซื้อสิ่งของจัดเป็นถุงยังชีพช่วยเหลือนักศึกษาที่ยังคงพักอยู่หอนอกหรือยังคงอยู่ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยเพราะการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือการเดินทางกลับประเทศ (นักเรียนทุนจากประเทศกัมพูชา) จำต้องใช้ขนส่งสาธารณะหลายต่อจึงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ผู้ปกครองไม่สะดวกในการมารับกลับ มีประกาศปิดจังหวัดห้ามเดินทางเข้าออก และบางส่วนยังคงรอการจัดสอบแบบออนไลน์หรือรอสถานการณ์คลี่คลาย จำนวน 176 คน จึงกักตัวเองอยู่ตามหอพักทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
.
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันของคณะฯ ที่ทั้งตนเองและครอบครัวกำลังประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 คณะจึงได้ดำเนินการจัดซื้อสิ่งของสำหรับแพ็คถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ซึ่งแจกจ่ายไปทั้งหมด 3 ครั้ง รอบแรกเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 (มีผู้รับถุงยังชีพจำนวน 60 คน) รอบที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 (มีผู้รับถุงยังชีพจำนวน 75 คน) และรอบที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 (มีผู้รับถุงยังชีพจำนวน 60 คน) รวมช่วยเหลือนักศึกษาได้มากกว่า 200 คน 200 ครอบครัว
.
แต่ด้วยการแจกถุงยังชีพในรอบที่ 4 ให้กับนักศึกษาที่เดือดร้อนไม่สามารถทำได้ในลักษณะของการนัดหมายวันเวลาให้มาชุนนุมพร้อมกัน คณะฯ จึงปรับรูปแบบการแจกเป็น "ตู้วิดยาปันสุขแบ่งปันห่วงใยนักศึกษา" ตั้งตรงด้านหน้าประตูทางเข้าอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ 1 ใกล้องค์พระพิฆเนศวร เปิดให้บริการกับนักศึกษาแล้ว มาหยิบไปแต่พอดี ส่วนใครมีก็นำมาแบ่งปัน หากท่านใดสนใจแบ่งปัน สามารถนำสิ่งของมาใส่ในตู้เพิ่มได้ตลอดเวลา คณะจะทำการเพิ่มเติมเรื่อย ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับนักศึกษาที่ยังกักตัวอยู่ทั้งในและภายนอกมหาวิทยาลัย
.
ทั้งนี้คณะฯ ได้มีจุดบริการน้ำดื่มสะอาดด้วย นักศึกษาสามารถนำขวดภาชนะสะอาดสำหรับเติมน้ำดื่ม มาเติมน้ำดื่มฟรีในช่วงเวลา 05.00 - 20.00 น. ตามเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดประตูให้เข้าออกสถาบัน เพื่อเป็นการประหยัด และลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำดื่ม อีกทั้งได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัย
.
เราจะไม่ทิ้งกัน
เราจะสู้ไปด้วยกันSCSU
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
#SCSU #EDONATION
#เราจะไม่ทิ้งกัน #เราจะสู้ไปด้วยกันSCSU
#SaveSCSUfromCOVID19

Read more ...

thzh-TWen

ร่วมปรับปรุงข้อมูล ศิษย์เก่า

เครือข่าย สมาคมศิษย์เก่า

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาเก่าจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

นักศึกษาเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาเก่าโบราณคดี

นักศึกษาเก่ามัณฑนศิลป์

ศิษยเก่าอักษรศาสตร์

นักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์

ศิษยเก่าวิทยาศาสตร์

ศิษยเก่าเภสัชศาสตร์

ศิษยเก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศิษย์เก่าดุริยางคศาสตร์

ศิษยเก่าสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศิษยเก่าวิทยาการจัดการ

นักศึกษาเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศิษยเก่าวิทยาลัยนานาชาติ

เข้าระบบ ผู้ดูแล เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
23553