foto1
สัญลักษณ์ สีสัน ศิลปากร
foto1
เขียวเวอร์ริเดียน สีแห่งความหมาย "มหาวิทยาลัยศิลปากร"
foto1
กลิ่นจัน หอมรัญจวน ชวนคิดถึง "ศิลปากร"
foto1
"ศิษย์เก่าศิลปากร"
foto1
รำลึกถึง "ศิลปยืนยาว ชีวิตสั้น"

ศิลปิน 5 คน 5 สไตล์ เหมือนแม่น้ำ 5 สายไหลมาบรรจบกันในนิทรรศการศิลปะ Conflux

Read more ...

จัดจิตรกรรมรำลึก 111 ปี อ.เฟื้อ หริพิทักษ์

 

          แม้ช่วงนี้ทุกอย่างหยุดนิ่งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การดูแลป้องกันตัวเองจะช่วยให้ฝ่าวิกฤติได้ ครม. มีมติสกัดโควิด งดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากมารวมตัวกันแต่ก็ยังเดินทางปกติได้ ขณะนี้มีนิทรรศการศิลปกรรมที่มีคุณค่าอยากแนะนำ เพราะเกี่ยวข้องกับ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ ปูชนียบุคคลแห่งวงการศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทย เป็นศิลปินและครูศิลปะคนสำคัญ ผู้ทุ่มเทบุกเบิกแนวทางการวาดภาพตามแนวทางเฉพาะตัวเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาศิลปะและศิลปินรุ่นหลังให้สร้างสรรค์ผลงานด้วยจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์ทำงานศิลปะเพื่อจรรโลงสังคม

Read more ...

 

 

นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายวิชาการอาหารสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษา 16 คน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าร่วม “โครงการสหกิจศึกษา” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อาหารสัตว์บก ได้เข้าฝึกงานจริงในศูนย์วิจัย 4 แห่งของบริษัทฯ เพื่อเติมเต็มความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน โดยมี ดร.ไพรัตน์ ศรีชน ประธานโครงการฯ ร่วมด้วย ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Read more ...

ยุคนี้เป็นยุคใหม่ ผู้คนเฉลียวฉลาด เครื่องไม้เครื่องมือคนเป็นผู้คิดขึ้นมาทั้งนั้น ทางออกย่อมมีให้แก่ผู้คนอยู่แล้ว ถ้าเรายังต้องสื่อสารกัน นักเขียนและสื่อผู้เสนอจะหายไปได้อย่างไร นอกจากเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น ผมว่านักเขียนก็เป็นนักเขียนอยู่นั่นเอง

Read more ...

thzh-TWen

ร่วมปรับปรุงข้อมูล ศิษย์เก่า

เครือข่าย สมาคมศิษย์เก่า

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

นักศึกษาเก่าจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

นักศึกษาเก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาเก่าโบราณคดี

นักศึกษาเก่ามัณฑนศิลป์

ศิษยเก่าอักษรศาสตร์

นักศึกษาเก่าศึกษาศาสตร์

ศิษยเก่าวิทยาศาสตร์

ศิษยเก่าเภสัชศาสตร์

ศิษยเก่าวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศิษย์เก่าดุริยางคศาสตร์

ศิษยเก่าสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ศิษยเก่าวิทยาการจัดการ

นักศึกษาเก่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ศิษยเก่าวิทยาลัยนานาชาติ

เข้าระบบ ผู้ดูแล เท่านั้น

จำนวนผู้เข้าชม

Articles View Hits
18758